Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Hotel- og Restaurantskolen
Vigerslev Allé 18
2500 Valby
www.hrs.dk

Delikatessepakke

- DelikatessepakkeSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer45818 -

Almen fødevarehygiejne

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af fødevarer til salg.

Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48813 -

Anretning

Målgruppe: Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Du kan: - Portionere og anvende anretningsteknikker til de mest forekommende retter/menuer. - Anvende forskellige anretningsformer, herunder tallerken- og fadanretning samt opdækning til buffet.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40781 -

Brød og madbrød med fibre og fuldkorn

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte), der arbejder med fremstilling af brød og som ønsker kompetencer til at kunne fremstille brød med fibre og fuldkorn.

Deltageren kan på baggrund af kendskab til definitionen på fuldkorn udvælge råvarer og produkter under hensyntagen til deres sensoriske og ernæringsmæssige kvaliteter. Deltageren kan fremstille dej samt bage og anrette forskellige typer af brød med fibre og fuldkorn, der tager hensyn til sensoriske og ernæringsmæssige kvaliteter og følger anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48825 -

Forarbejdning af råvaretyper

Målgruppe: Medarbejdere som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Du kan: - Udvælge og vurdere råvarer ud fra kvalitet, økologi, lokalitet/nationalitet og madtekniske egenskaber.- Klargøre og tilberede råvarer, så næringsstofferne bedst muligt bevares.- Klassificere råvarer med gode kilder til sundhedsfremmende stoffer- Minimere madspild ved optimal udnyttelse af de enkelte råvarer.Kompetencerne kan opnås inden for en af følgende råvaregrupper:_____Kød og vildt_____Fisk, skaldyr og bløddyr_____Grøntsager og frugt_____Bønner og linser_____Korn og spirer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40990 -

Præsentation af menuer

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget som tjener/servitrice.

- Du kan ved præsentation af menuer anvende præsentationsteknikker og viden om kommunikation.- Du kan ved vejledning om menuer og valg betjene gæster på en måde, som opleves personlig og nærværende.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48826 -

Råvarer i køkkenet - trin 1

Målgruppe: Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Du kan for de mest anvendte råvarer i produktionskøkkenet:- Anvende og vurdere råvarerne ud fra kvalitet og økologi, sæson og næringsværdi.- Opbevare og klargøre den enkelte råvare korrekt og kontrollere modningsforhold. - Medvirke ved bestilling og indkøb af råvarer samt beregne forbrug for en given ret.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48288 -

Serviceorienteret betjening af gæster

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er grundlæggende og retter sig mod medarbejdere, som i betjening af gæster arbejder med serviceoplevelse. Forløbet primært rettet mod frontmedarbejder som fx værter/seater og ufaglærte receptionister og tjenere inden for hotel og restaurantområdet.

Deltageren kan repræsentere virksomheden og fremstå præsentabel i gæstebetjeningen. Deltageren kan betjene gæster med viden om, hvad "god service" forventes at indeholde inden for hotel- og restaurationsbranchen. Deltageren kan indgå i positiv dialog med gæsten og yde en imødekommende service på det niveau, som virksomheden har fastsat. Deltageren kan afdække gæstens behov og vejlede i virksomhedens ydelser og produkter samt lave mersalg. Deltageren kan anvende viden om de elementer, der påvirker gæstens opfattelse af virksomhedens service til at optimere serviceoplevelsen.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48828 -

Smørrebrødskøkken - trin 1

Målgruppe: Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Du kan med udgangspunkt i det klassiske danske smørrebrødskøkken:- Fremstille forskellige typer klassisk smørrebrød.- Arbejde med kolde og lune anretninger.- Arbejder med salater, garniture og pynt.- Arbejde med variationer ud fra viden om danske råvarer, råvaresammensætning, smag, konsistens og farver.- Arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol i relation til målet.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48817 -

Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 1

Målgruppe: Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Du kan:- Klargøre og fremstille de mest forekommende og klassiske/typiske retter til restaurant, kantine og catering. - Tilsmage retter ud fra viden om de fem grundsmage og vurdere madens sensoriske kvalitet. - Arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol i relation til målet. Kompetencerne opnås inden for én af nedenstående kategorier: ________ Varme og lune retter, herunder anretninger ________ Smørrebrød, kanapéer og sliders ________ Salater, sandwich, saucer og dressinger.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48780 -

Tilberedningsmetoder i madproduktion

Målgruppe: Produktionsmedarbejdere som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Du kan ud fra viden om grundtilberednings-metoder, råvarer og sensorik klargøre råvarer, tilberede og tilsmage måltider og komponenter til både kolde og varme måltider. Du kan følge en grundopskrift og tilhørende metodebeskrivelse for en given ret, herunder udføre korrekt klargøring og afvejning af ingredienser.Du kan udføre grundtilberedningsmetoder inden for kogning, bagning, stegning og jævne-stivnemetoder og kan anslå ressourceforbrug ved madproduktion.Du kan tilsmage kolde og varme retter med udgangspunkt i viden om de 5 grundsmage og sensorik i praksis.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Hotel- og Restaurantskolen
Vigerslev Allé 18
2500 Valby
Kviknummer
101403120047
Startdato
09-03-20
Slutdato
01-05-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08.20 - 16.00
Undervisningsform

Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
15
1
Tilmeldingsfrist
21-02-20
FagDageNormpris*
Almen fødevarehygiejne3378
Anretning3378
Brød og madbrød med fibre og fuldkorn2252
Forarbejdning af råvaretyper2252
Præsentation af menuer1126
Råvarer i køkkenet - trin 12252
Serviceorienteret betjening af gæster2252
Smørrebrødskøkken - trin 12252
Tilberedning af det varme og kolde køkken - trin 12252
Tilberedningsmetoder i madproduktion101260
Samlet kursuspris:*
3654 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Kursusafdelingen
33862236
kursus@hrs.dk
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside