Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

AMU JUUL
Abildgårdsvej 14
Roskilde
4000 Roskilde
www.amujuul.dk

Personbefordring med bus - AFTEN

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserEn AMU chaufføruddannelse til buschauffør består af to dele: Et stort kørekort til kategori D (buskørekort) og den lovpligtige EU kvalifikationsuddannelse, som giver ret til at udføre persontransport i erhvervsmæssigt øjemed med bus. Du kan med denne uddannelse føre køretøjer over 3500 kg med mere en 8 passagerer udover føreren. Et kørekort til bus giver IKKE ret til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i taxi. Kurset er udlagt som et 12 ugers kursus, men varierer i ugedage, kontakt derfor kursusadministrationen for information. Der skal forventes følgende merugift: Dobbelt prøvegebyr til politiet: 1200,00 kr.; Chaufføruddannelsesbevis: 140,00 kr.Grunduddannelse for nye buschauffører (positivliste)Særlige adgangskrav til kurset:Kørekort til kategori B og mindst 21 årHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer40531 -

Personbefordring med bus

Målgruppe: Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1301 af 27/11/2017.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik-,Bygge og Boligstyrelsens bek. nr.1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
AMU Juul
Abildgårdsvej 14
4000 Roskilde
Kviknummer
26541411022
Startdato
15-02-21
Slutdato
18-05-21
Undervisningstidspunkt
Kl. -
Undervisningsform
Aftenundervisning
Garantikursus
Ja
Min. deltagerantal
1
10
Tilmeldingsfrist
14-02-21
Varighed
30 dage
Samlet kursuspris:*
3780 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Kursusadministrationen
46 32 10 22
info@amujuul.dk
Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.
Gå til STIL's hjemmeside