Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Tradium
Vester Alle 26
Randers C
8900 Randers C
www.tradium.dk

Flex pladeværksted

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserFlex pladeværkstedSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer48592 -

Betjening af 8 akset CNC kantbukker

Målgruppe: Uddannelsesmålet henvender sig til faglærte eller ufaglærte operatører med tilsvarende kompetencer, som arbejder med kantbukker. Det anbefales, at deltageren har kendskab til tegningsforståelse og måleteknik, samt kendskab til og erfaring med kantbukker.

Deltageren har efter kurset viden om: ·  Egenskaberne og begrænsningerne ved en 8-aksel kantbukker ·  Sammenhængen i opstillingsrapport og tidsbesparende produktion ·  Sammenhængen i opstillingsrapport kontra produktionsfejl   På baggrund af ovenstående viden kan deltageren efter kurset: ·  Udvælge værktøj til kantbukkeren ud fra pladetykkelse ·  Beregne udfoldningsmål i tyndpladekonstruktioner ·  Efterkontrollere egen produktion i henhold til standarder ·  Udføre opbygning af en opstillingsrapport på kantbukkeren   På baggrund af viden om egenskaberne og begrænsningerne ved en 8-akset kantbukker, samt sammenhængen mellem opstillingsrapporten og tidsbesparende produktion vil deltageren efterfølgende kunne betjene flere akset CNC kantbukker i en moderne produktion, med henblik på effektivitet og produktions flow. Deltageren kan udføre og opstille kompliceret CNC buk på flere akset kantbukker. Deltageren vil desuden have forståelse for standard i arbejdet og egenskaber til at udføre egenkontrol på bukkearbejdet. Endvidere vil deltageren få egenskaber til at beregne udfoldningsmål til anvendelse på kantbukkeren.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer46581 -

CAD kontruktion og pladeudfoldning

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, som er beskæftiget som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner i industrien.

Deltageren kan konstruere og redigere bukkede og valsede konstruktioner i et relevant Cad ¿ program, samt anvende relevante parametre til pladekonstruktioner. Endvidere kan deltageren påføre såvel de bukkede som de udfoldede konstruktioner huller og prægninger, samt fremstille den tekniske dokumentation af de færdige elementer både som 2D dokumentation og som eksport filer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48926 B

Emnetegning i CAD, assembly

Målgruppe: AMU-kurset er et grundlæggende CAD kursus til konstruktion af emner i metalindustrien og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri. Det anbefales, at deltageren forud for kurset har grundlæggende viden og færdigheder inden for måleteknik og tegningsforståelse. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU-kurser inden for CNC bearbejdning.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:Konstruere givne assemblys af egen eller udleverede part filer og importere standardkomponenter fra toolbox/content center.Fremstille arbejdstegninger, herunder eksploderede, af assemblys inkl. stykliste og positionsnumre.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48926 A

Emnetegning i CAD, introduktion

Målgruppe: AMU-kurset er et CAD introduktionskursus til konstruktion af emner i metalindustrien. Kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i den spåntagende metalindustri. Det anbefales, at deltageren forud for kurset har grundlæggende viden og færdigheder inden for måleteknik og tegningsforståelse. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på AMU-kurser inden for CNC bearbejdning.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:Anvende tegneprogrammets basale funktioner til tegning af simple solider med huller og rejfninger.Fremstille og målsætte arbejdstegning i 2D fra 3D solid samt definere materialetyper.Tilpasse og redigere solider (mål på sketch/extrudering) samt gemme filerne i forskellige formater (stp, sat, dxf mv).

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48927 -

Grundlæggende maskintegning

Målgruppe: AMU-kurset er et grundlæggende kursus i tegningslæsning og henvender sig til ufaglærte og faglærte operatører, som har eller søger arbejde i metalindustrien. AMU-kurset kan f.eks. anvendes forud for deltagelse på andre AMU-kurser inden for tegningsforståelse, måleteknik, CAD/CAM og/eller spåntagende bearbejdning.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:Aflæse og anvende enkle emne/arbejdstegninger til emnefremstilling.På basis af viden om betydning af forskellige stregarter, enkel målsætning samt målestoksforhold, udarbejde arbejdstegninger efter gældende standarder for retvinklet projektion enten på udleverede CAD solider eller med almindelige tegneredskaber.På basis af viden om toleranceangivelser aflæse almindeligt forekommende emnetegninger.Målsætte snit-billeder og gevindaftegninger, enten på udleverede CAD solider eller med almindeligt forekommende tegneredskaber.Med viden om betydning af emnetegningers hovedinformation (tegningsnummer, materialeinformation, revisionsnumre, konstruktør etc.) anvende emnetegninger i industriel produktion, herunder til sporbarhed af færdigvarer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45875 -

Laserskæring for operatører

Målgruppe: Personer der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

På baggrund af viden om laserskæreudstyr, laserens virkemåde og de forskellige arbejdsprocesser i forbindelse med laserskæring kan deltageren betjene samt i mindre grad vedligeholde laserskæreudstyr på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Deltageren kan indlæse og ændre i programmer samt aflæse og lave mindre ændringer i en CAD-tegning. Endvidere har deltageren indblik i de forskellige materialetyper, der anvendes inden for området samt deres miljørisici.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48921 B

Operatør ved CNC-styret kantpresse, trin 1

Målgruppe: Personer, der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:Ud fra gældende sikkerhedsprocedurer betjene en opstillet programmeret CNC-styret kantpresse.Kvalitetssikre egen produktion efter gældende standarder. Ud fra viden om ergonomiske forhold tilrettelægge arbejdet ved en CNC-styret kantpresse.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48920 -

Operatør ved CNC-styret kantpresse, trin 2

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig primært til ufaglærte og faglærte, der har - eller søger - arbejde i metal- og maskinindustrien.

Efter gennemført uddannelse:Kan deltageren ud fra gældende sikkerhedsprocedurer opstille og programmere en CNC-styret kantpresse.Kan deltageren forstå og arbejde med metode og produktionsgrundlag og endvidere opmåle og kvalitetsbestemme fremstillede emner.Kan deltageren beregne pladeudfoldning og overføre sin viden til opstilling ved CNC-styret kantpresse.Opnår deltageren grundlæggende viden om betjening af CNC-styret kantpresse med 8 aksler.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47966 -

Operatør ved CNC-styret laserskærer

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig til ufaglærte og faglærte, der har eller søger arbejde i metal- og maskinindustrien.

Deltageren kan konvertere datafiler til CNC-styret laserskærer. Deltageren kan selvstændigt programmere CNC-styret laserskærer, korrigere programfejl og optimere udarbejdede CNC programmer.Deltageren kan selvstændigt vedligeholde en CNC-styret laserskærer, herunder skærehoveder og periferiudstyr på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.Deltageren kan kvalitetsvurdere færdigproducerede emner i forskellige materialer efter gældende standarder.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer46527 -

Operatør ved CNC-styret revolverstanser

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig primært til ufaglærte og faglærte, der har - eller søger - arbejde i metal- og maskinindustrien.

Deltageren kan betjene en CNC-styret revolverstander, herunder overføre data og korrigere enkle programfejl. Deltageren kan foretage sikkerhedsmæssigt korrekt opstilling af værktøj i magasin. Deltageren kan kvalitetskontrollere udstansede emner efter opgivne standarder.Deltageren kan assistere ved vedligeholdelse af CNC-styret revolverstanser.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48921 A

Operatør ved klippe-, bukke- og valsemaskiner

Målgruppe: Personer, der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:Ud fra en arbejdstegning fremstille emner ved klippe-, bukke- og valsemaskiner i virksomheden.Betjene klippe-, bukke- og valsemaskiner efter gældende sikkerhedsprocedurer samt kvalitetssikre efter gældende standarder. Ud fra gældende sikkerhedsprocedurer betjene en opstillet programmeret CNC-styret kantpresse.Kvalitetssikre egen produktion efter gældende standarder. Ud fra viden om ergonomiske forhold tilrettelægge arbejdet ved en CNC-styret kantpresse.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48922 -

Pladebearbejdning, trin 2

Målgruppe: AMU-kurset henvender sig primært til ufaglærte og faglærte, der har - eller søger - arbejde i metal- og maskinindustrien.

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:På basis af DS/ISO plantegninger udføre teknisk pladeudfoldning.Udføre værkstedstekniske beregninger, herunder beregninger af materialeforbrug og pladeudnyttelse.Beregne pladeudfoldning manuelt og ved brug af IT.Tildanne og anvende forskellige sammenføjningsteknikker i en pladekonstruktion. Anvende relevante maskiner inden for pladebearbejdning, herunder CNC-styret kantpresse og laser.Foretage montage af tyndpladekonstruktion.Foretage rengøring samt deltage i almindeligt forekommende vedligeholdelse af udstyr og maskiner.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Tradium BL40
Blommevej 40
8930 Randers NØ
Kviknummer
280051809958
Startdato
17-02-20
Slutdato
28-02-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08.00-15.25
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Mange
Tilmeldingsfrist
28-02-20
FagDageNormpris*
Betjening af 8 akset CNC kantbukker5620
CAD kontruktion og pladeudfoldning 3564
Emnetegning i CAD, assembly5630
Emnetegning i CAD, introduktion5630
Grundlæggende maskintegning3372
Laserskæring for operatører5620
Operatør ved CNC-styret kantpresse, trin 12236
Operatør ved CNC-styret kantpresse, trin 25620
Operatør ved CNC-styret laserskærer5620
Operatør ved CNC-styret revolverstanser5620
Operatør ved klippe-, bukke- og valsemaskiner3372
Pladebearbejdning, trin 2101240
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Vibeke Nansen
87118513
vn@tradium.dk
Ved åbent værksted kan du tilmelde dig et eller flere fag. Prisen afhænger af hvilke og hvor mange fag du vælger, samt hvilken uddannelse du har. Har du en videregående uddannelse betaler du fuld pris.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside