Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Tradium
Vester Alle 26
Randers C
8900 Randers C
www.tradium.dk

Salg og service i gæstebetjening mm.

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserHotel, køkken og restaurant forløb - IGUSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer45818 -

Almen fødevarehygiejne

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af fødevarer til salg.

Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48813 -

Anretning

Målgruppe: Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Du kan: - Portionere og anvende anretningsteknikker til de mest forekommende retter/menuer. - Anvende forskellige anretningsformer, herunder tallerken- og fadanretning samt opdækning til buffet.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48835 -

Danske tapas

Målgruppe: Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Du kan: - Komponere tapasretter der er inspireret af det danske køkken og dets råvarer og den spanske tradition for tapas.- Planlægge, tilberede og anrette tapas i passende portionsstørrelser til alle anledninger- Anvende sensoriske redskaber til at udvikle og forfine måltidsoplevelsen. - Arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol i relation til målet.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40392 -

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Deltageren kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Deltagerens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde.Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden.Deltageren kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48681 -

Nye pålægstyper af sæsonens råvarer

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod medarbejdere, der er beskæftiget med madfremstilling i kantiner, cafeer, restaurationskøkkener og lignende.

Deltageren kan: - udvikle og fremstille nye pålægstyper af sæsonens råvarer og overskydende madproduktion.- arbejde kreativt med udvikling af pålæg af vegetabilske råvarer til færdig- eller semiproduceret pålægsprodukter.- reducere mængden af madspild ved optimal udnyttelse af de anvendte råvarer i pålægsproduktionen - efterleve gældende hygiejneregler i arbejdet med fremstilling af pålæg.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47692 -

Salg og service i gæstebetjening

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (ikke-faglærte og faglærte), som er beskæftiget med gæstebetjening inden for hotel- og restaurantvirksomhed.

- Du kan med afsæt i virksomhedens kultur- og værdisæt anvende anerkendende kommunikation til at fremme salg og service i gæstebetjeningen.- Du kan anvende forskellige salgs- og servicemetoder i gæstebetjeningen, der fremmer opbygningen af virksomhedens gæsterelationer.- Du kan anvende de nødvendige bestemmelser i købeloven i relation til forbrugerkøb.- Du kan medvirke ved simpel markedsføring af virksomheden.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48795 -

Sensorisk anretning

Målgruppe: Produktionsmedarbejdere som arbejder med professionel forplejning på offentlige og private køkkener.

Du kan tilberede og anrette måltider på tallerken, fade og buffet til forskellige målgrupper. Du kan anvende pyntning af måltider som appetitvækker og salgsparameter for en specifik målgruppe. Du kan anvende viden om sensorisk analyse i forbindelse med tilberedning og anretning af måltider.Kursets kompetence kan opnås i forhold til varmt måltid / koldt måltid og buffet /mellemmåltid.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48828 -

Smørrebrødskøkken - trin 1

Målgruppe: Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Du kan med udgangspunkt i det klassiske danske smørrebrødskøkken:- Fremstille forskellige typer klassisk smørrebrød.- Arbejde med kolde og lune anretninger.- Arbejder med salater, garniture og pynt.- Arbejde med variationer ud fra viden om danske råvarer, råvaresammensætning, smag, konsistens og farver.- Arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol i relation til målet.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48829 -

Smørrebrødskøkken - trin 2

Målgruppe: Faglærte gastronomer eller tilsvarende, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Du kan med udgangspunkt i det moderne smørrebrødskøkken:- Fremstille smørrebrød i ny fortolkning ud fra viden om smørrebrødets betydning for den danske madkultur. - Arbejde med tilberedningsmetoder, emner og sæsonaktuelle råvarer på en ny måde. - Fremstille smørrebrød, pålæg, garniture og pynt på nye måder.- Sammensætte et smørrebrødskort ud fra et givent sortiment og koncept. - Arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol i relation til målet.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48011 -

Takt og tone i gæstebetjeningen

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod alle medarbejdere, der er beskæftiget med gæstebetjening i forbindelse med bespisning, konceptydelser, ophold og/eller overnatning.

Deltageren kan fremtræde præsentabel og imødekommende så gæster føler sig velkomne. Deltageren kan påtage sig rollen som repræsentant for virksomheden udadtil. Deltageren kan med indsigt i dresscodes betydning for den faglige identitet udvise professionel adfærd i mødet med gæsten. Deltageren kan med faglig integritet udvise diskretion og pli som en naturlig del af en professionel gæstebetjening.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Vester Alle 26
Vester Alle 26
8900 Randers C
Kviknummer
280051810882
Startdato
13-01-20
Slutdato
07-02-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:25
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
16
15
Tilmeldingsfrist
13-01-20
FagDageNormpris*
Almen fødevarehygiejne3372
Anretning3372
Danske tapas2248
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job2372
Nye pålægstyper af sæsonens råvarer2248
Salg og service i gæstebetjening1124
Sensorisk anretning2248
Smørrebrødskøkken - trin 12248
Smørrebrødskøkken - trin 22248
Takt og tone i gæstebetjeningen1124
Samlet kursuspris:*
2604 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Pia Hornbæk Larsen
8711 8512
pila@tradium.dk
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.
Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.
Gå til STIL's hjemmeside