Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Århus N
www.sosuoj.dk

Dagplejeuddannelse modul 2 hold 14

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserDagplejeuddannelse modul 2 hold 14Særlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer48489 -

Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere og andre, som deltager i arbejdet med børnemiljø

1. Deltageren kan medvirke til at opbygge et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring2. Deltageren kan inddrage børnenes perspektiver i arbejdet med børnemiljø 3. Deltageren kan inddrage kendskab til børnemiljø, så det bliver en integreret del af det daglige pædagogiske arbejde.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48725 -

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet

Målgruppe: Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Deltageren kan med udgangspunkt i brede læringsmål analysere og reflektere over egen praksis, og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnene i at udvikle sociale, personlige, kropslige og kognitive kompetencer på tværs af de seks læreplanstemaer Deltageren kan arbejde med meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber som metode til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44299 -

Børns kompetenceudvikling 0-5 år

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Deltagerne kan indgå i en relation med det 0-5 årige barn ud fra en forståelse og respekt for barnets udtryk, livssituation og oplevelse af verden. Derved bidrager de til barnets udvikling af kompetencer og livskvalitet. De kan formidle observationer af barnet til kolleger og indgå i en faglig dialog om støtte og vejledning til det enkelte barn. De kan medvirke i dialogen med forældrene om det enkelte barns specifikke udviklingsforløb.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40142 -

Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

Målgruppe: Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter og andre med lignende jobfunktioner.

Deltageren kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. Deltageren har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på og kan inddrage de retslige og etiske aspekter i valget af dokumentationsformer. Deltageren kan indgå i arbejdet med at iagttage, beskrive og analysere egen daglig praksis med henblik på en vurdering af, om denne leder frem mod de opstillede mål og en udvikling af praksis. Deltageren kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere og indgå i dialog med disse om fremtidige handlemuligheder.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48735 -

Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere.Arbejdsmarkedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der tidligere har arbejdet med læreplanstemaer, som en del af deres praksis og som i forvejen har en generel teoretisk og/eller erfaringsbaseret viden om børns motorik, sanser og bevægelse. Det anbefales derfor, at deltagerne har gennemført AMU-uddannelsen 48735: Børns motorik, sansning og bevægelse 1, eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Deltageren kender til de brede læringsmål og kan etablere et læringsmiljø, der giver børn mulighed for at bruge og udfordre krop, sanser og bevægelse både i forhold til børnegruppen og det enkelte barn.Deltageren kan ved at reflektere over og justere på dagtilbuddets rum, rammer, legeredskaber samt reglerne for brugen af disse, skabe læringsmiljøer, der bidrager til børns kropsbevidsthed, kropsmestring og kropsoplevelser.Deltageren kan i samarbejde og samskabelse med børn, forældre, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere identificere, understøtte og stimulere børn med sansemotoriske udfordringer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
SOSU Østjylland - afd. Silkeborg
Høgevej 4
8600 Silkeborg
Kviknummer
280879e20pa1708dpu
Startdato
17-08-20
Slutdato
04-09-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 07:30-15:54
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
18
5
Tilmeldingsfrist
04-08-20
FagDageNormpris*
Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud20
Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet20
Børns kompetenceudvikling 0-5 år50
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde30
Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 230
Pristillæg
2100 kr.
Samlet kursuspris:*
2100 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Mette gamborg
87206117
mga@sosuoj.dk
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside