Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Skive College
Kongsvingervej 1
7800 Skive
www.skivecollege.dk

Standardmaskiner i træindustrien

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserÅbent værksted standardmaskiner De fleste fag, som indgår i det åbne værksted, afsluttes med en prøveSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer44400 -

Bearbejdning på dobbelttapper

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.

Deltageren kan opstille og anvende dobbelttappere til fremstilling af plade - og bygningskomponenter samt komponenter i massivt træ inden for møbelindustrien.Deltageren kan anvende forskellige opstillingsteknikker til opstilling af dobbelttapperen, herunder indstilling af vinkelretheden på kædebanen. Deltageren anvender maskinens pneumatiske og el-pneumatiske indstillingsmuligheder til f.eks. afbrudt notning, falsning og/eller profilering. Deltageren kan anvende dobbelttappermaskiner til fremstilling af pladekomponenter der normalt fremstilles inden for træindustrien, herunder parallelskæring og profilering.Deltageren kan benytte de forskellige værktøjstyper der anvendes til bearbejdning af bygnings- og møbelkomponenter.Deltageren kan vedligeholde maskinerne ud fra leverandørens anvisninger. Deltageren kan arbejde efter arbejdspladsbrugsanvisninger i forbindelse med bearbejdning

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48855 -

Bearbejdning på kehlemaskiner, træ

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.

Deltageren kan opstille og betjene kehlemaskiner med flere spindler.Ved anvendelse af kehlemaskinen til fremstilling af møbel- og bygningskomponenter kan deltageren:- udføre firkanthøvling til laminering- multisavning- profilering- indtaste NC-programmer.Deltageren kan desuden beregne:- skærehastighed ud fra formler og tabeller- fremføringshastighed- omdrejningstal- overfladekvalitet.Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48856 -

Kantlimer, opstilling og betjening

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet

Deltageren kan opstille kantlimer. Deltageren kan foretage kantlimning: -med lister -med rullevarer.Deltageren kan desuden anvende:-forfræsning -kapskæring-egalisering-fas-profilfræsning-kantpudsning.Deltageren har kendskab til:-forskellige værktøjstyper-forskellige limtyper-materialers indvirkning på limens afhærdning-træfugtighed-programmering.Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44904 -

Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr
Deltagerne kan anvende og vedligeholde almindeligt forekommende spændeudstyr, herunder planpresse, rammepresse, korpuspresse, trekantspresse, brandslangepresse, bloktvinger, dørtvinger og skruetvinger samt forstå trykcylindres og brandslangers virkemåde. Deltagerne kan udføre de mest almindelige limningsopgaver inden for træ- og møbelindustrien. Deltagerne kender til kontrol og test af færdiglimede emner ved forskydning. Deltagerne kender limtyper til henholdsvis udendørs og indendørs limninger. Deltagerne kan ud fra tekniske informationsblade anvende limtyperne i praksis. Deltagerne kan foretager limningsopgaver ud fra givne opgaveformuleringer og kan ud fra tekniske og hygiejniske anvisninger vurdere nødvendigheden af personlige værnemidler.  

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48861 -

Maskinelle møbel-og bygningssamlinger

Målgruppe: Målgruppen er faglærte eller ufaglærte med erfaring i produktion af døre og vinduer i træindustrien eller personer med tilsvarende kvalifikationer.

Deltageren kan udføre maskinelle møbel- og bygningssamlinger. Deltageren kan anvende følgende maskiner:-afkorter-båndsav-afretter-tykkelseshøvl-rundsav-diverse bore- og stemmemaskiner-båndpudser-fræser-tapfræserDeltageren kan anvende:-forskudt land-forland med og uden fremtræk-bagland-skabelon og anløbsring-tapslæde-udstyr til små og store emner.Deltageren kan desuden:-optimere bearbejdningshastigheder ud fra værktøjsdiametre-anvende matematiske formler og tabeller til beregning af fremførings- hastighed i forhold til overfladekvalitet. Deltageren kan arbejde efter Arbejdspladsbrugsanvisning (APB).

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48864 -

Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien

Målgruppe: Personer der har beskæftigelse eller ønsker beskæftigelse inden for træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede.

Deltageren kan arbejde med maskinsikkerhed og arbejdsmiljø inden for træindustrien. Deltageren kan:-deltage konstruktivt i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden-medvirke til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads-indhente informationer om arbejdsmiljø på internettet-vejlede andre i brug af personlige værnemidler og god værkstedspraksis (GVP)-medvirke i APV-forløb (arbejdspladsvurdering) på virksomheden-kortlægge arbejdsmiljøproblemer på egen nære arbejdsplads pege på mulige løsninger på konkrete sikkerheds- og miljøproblemer.Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af viden om:-generelle sikkerhedsmæssige regler for maskinanvendelse-risikofaktorer, der påvirker egen arbejdssituation inden for træ- og møbelindustrien-sammenhængen mellem branchens arbejdsmiljøproblemer-sammenhængen mellem arbejdsmiljø og det ydre miljø-sikkerhedsforskrifterne til branchens maskiner-maskinsikkerhed ved opstilling og almindelig drift-branchens væsentligste arbejdsmiljøproblemer-sikkerhedsorganisations og samarbejdsorganisations arbejdsområder og funktioner på virksomheden.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40274 -

Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien

Målgruppe: Personer der har eller ønsker beskæftigelse indenfor træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede.

Deltagerne kan med udgangspunkt i Dansk Standard læse tegninger der anvendes inden for træ- og møbelindustrien. Deltagerne kan aflæse konstruktionstegninger med hensyn til dimensions- og målangivelse samt toleranceangivelse. Deltagerne kender principperne for kontrolmåling af færdige emner og delemner og kan kontrollere, om givne tolerancer på simple produktionstegninger er overholdt. Deltagerne kan anvende begreberne nominelle mål, Nedre Tolerance Grænse og Øvre Tolerance Grænse samt tolerancebredde. Deltagerne kan ved hjælp af måleudstyr som målebånd, universalskydelære og specialskydelære kontrollere, om et givet emne overholder de angivne mål og tolerancer på den tilhørende produktionstegning.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44228 -

Pladematerialer, lim og finer

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder inden for jobområdet.

Deltageren kan vælge materialer til fremstilling af møbler og bygningskomponenter på baggrund af kendskab til fremstillingsprocesserne for krydsfiner og spånplader. Deltageren får kendskab fremstillingen af fiberplader og forskellen på hårde, halvhårde og porøse fiberplader.Deltageren får kendskab til de forskellige limningsklasser samt forskellen imellem stavlimede og bloklimede møbelplader og deres anvendelsesområder.Deltagerne får kendskab til finerfremstilling herunder finerskrælning, knivskåret, slyngskåret og savskåret.Deltagerne kan vælge den mest hensigtsmæssige limtype til en given opgave på baggrund af viden om de forskellige limtypers tekniske egenskaber, herunder ventetid, åbne-/lukketid, pressetid samt fysisk og kemisk hærdende limtyper og hærdningsdosering.Deltagerne får kendskab til forskellige pladematerialers limbarhed, herunder fiberplader, spånplader, møbelplader og krydsfinèr samt limning af laminat og folie. Deltagerne får kendskab til henholdsvis udendørs og indendørs limninger. Deltagerne kan arbejde efter arbejdsmiljø- og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse af limtyper.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48849 -

Pudsning og slibning i træindustri

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere, der arbejder inden for træ - og møbelindustrien

Deltageren kan:- udvælge korrekte pudsematerialer og pudsebånd- vælge korrekt opbevaringsmetode til pudsematerialer- udføre pudsning og lakslibning af træ og pladematerialer med relevant udstyr- indstille udstyret i forbindelse med båndhastighed, båndspænding, fremføringshastighed og tryk på sko til en given opgaveI udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:- bredbåndspudsemaskiners opbygning kantpudse-, tværpudse- - og bredbåndspudsemaskiners virkemåde- herunder opbygningen af pudsesko med filt og grafitlærred- indstillingsmuligheder for elektropneumatiske sko- bestykning af pudsegader til behandling af træ-og pladematerialer samt lak- forskellige parametres indflydelse på pudsningens og slibningens kvalitet og udseende- forskellige parametres indflydelse på udstyrets energiforbrug og pudsematerialernes standtid- slibemidlets, bindemidlets og rygmaterialets indflydelse på båndets anvendelsesområde- sikkerhedsmæssige forhold vedrørende pudseudstyr og pudseprocesser i henhold til AT-meddelelser og arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48857 -

Tegningsforståelse i træ-og møbelindustri

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medearbejdere, der arbejder inden for træ-og møbelindustrien.

Deltageren kan fremstille og læse tegninger med udgangspunkt i Dansk Standard. Deltageren kan: - udføre projektionstegninger i retvinklet projektion- fremstille perspektiv- og frihåndstegninger- udføre konstruktionstegninger manuelt ved hjælp af almindelige tegne-redskaber- udføre grundlæggende geometriske konstruktioner - anvende korrekte stregtyper og papirformater til givne tegneopgaver- sikre, at produktionsgrundlaget er i orden for udførelse af et produkt med udgangspunkt i hovedtegninger, oversigtstegninger, deltegninger, skæresedler og operationskort. - ud fra rå- og færdigmål udregne spildprocent på et produkt ved hjælp af prislister, lave for- og efterkalkulering af materialepriser.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48858 -

Værktøjer i træindustrien

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medearbejdere, der arbejder inden for træ-og møbelindustrien.

Deltageren kan anvende forskellige værktøjer i træindustrien.Deltageren kan:- montere og afprøve faste tapværktøjer- skifte vendeplatter og bagplatter på profilværktøjer med rygfortanding, herunder tilspænding med momentnøgle- udskifte og rengøre knive i afretter og høvlemaskiner - montere spånbryder korrekt- justere ind- og udføringsborde i forhold til skærecirkel på rundkutteren- justere tilbageslagssikring, valser og trykfødder i forhold til skærecirklen på høvlemaskinerne- udskifte, rengøre og montere klinger på forskellige maskintyper- udvælge klinge med den rigtige tandform til bearbejdning af massive træemner, finerede plader og melaminbelagte emner- vælge zerspaner/spånknuser- anvende de specielle monteringssystemer, der knytter sig til denne klingetype på gennemløbsmaskiner- montere og justere ridseklinger i forhold til den pågældende bearbejdning- foretage opstilling og slibning på profilslibemaskine- foretage kontrol, montering og afprøvning af profilknivhoveder med rygfortanding- vælge den korrekte slibeskive og form til en given slibeopgave af skærende værktøjer- anvende køle- og rensevæsker efter producentens anvisninger og gældende miljølovgivning- udføre daglig vedligeholdelse

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Kviknummer
2809424ÅVTS0320
Startdato
30-03-20
Slutdato
03-04-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08.10 - 15.34
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Ja
Mange
Tilmeldingsfrist
03-04-20
FagDageNormpris*
Bearbejdning på dobbelttapper5630
Bearbejdning på kehlemaskiner, træ5630
Kantlimer, opstilling og betjening3630
Limteknik for træ, manuelt spændeudstyr3378
Maskinelle møbel-og bygningssamlinger5630
Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien5630
Måleteknik fra tegning til produkt i træindustrien2252
Pladematerialer, lim og finer2252
Pudsning og slibning i træindustri2252
Tegningsforståelse i træ-og møbelindustri5630
Værktøjer i træindustrien5252
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Lis Andersen
99149214
Ved åbent værksted kan du tilmelde dig et eller flere fag. Prisen afhænger af hvilke og hvor mange fag du vælger, samt hvilken uddannelse du har. Har du en videregående uddannelse betaler du fuld pris.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside