Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
???af_document.LABEL_SKIP_LINK_TEXT???
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Skive College
Kongsvingervej 1
7800 Skive
www.skivecollege.dk

Montage af HV-kabler offshore installation 66 kV

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserMontage af HV-kabler i offshore installationerSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer47995 -

Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte forsyningsoperatører eller andre som har tilsvarende teoretisk og praktisk viden om sikkerhed ved L-AUS/AUS i forbindelse med operatøropgaver på elforsyningsanlæg, og som ifølge bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om elsikkerhed årligt skal instrueres i L-AUS bestemmelserne.

Deltageren kan udføre operatøropgaver på el-forsyningsanlæg på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde under overholdelse af de krav og regler, der fremgår af Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg. Deltageren er i stand til at vurdere den risiko, der er ved forskellige arbejdsopgaver og kan medvirke til, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iværksættes. Deltageren kan på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre lavspændingsopgaver nærved eller under spænding (L-AUS) på elforsyningsanlæg herunder på de installationer, der indgår som en del heraf. Deltageren kan på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde udføre arbejde på både spændingsløse højspændingsanlæg samt nærved eller på højspændingsanlæg under spænding (AUS-klasse 1). Som en del af arbejdet på højspændingsanlæg kan deltageren foretage korrekt kontrol af spændingsløs tilstand på anlægget samt bedømme risici ved sammenfasning af net og ved tilkobling/synkronisering af nødgeneratorer. Deltageren kan agere i forhold til de forskellige roller, der indgår i elforsyningsarbejdet jf. Bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, i forbindelse med arbejde på idriftsatte anlæg og foretage kobling af diverse højspændingsanlæg med korrekte meldinger til koblingsleder samt agere korrekt i henhold til ansvarsfordelingen mellem arbejdsleder, holdleder og arbejdsholdet. Deltageren kan yde førstehjælp ved ulykker på arbejdspladsen i relation til elforsyningsarbejde og kan udføre korrekt sikkerhedstjek af værktøj og udstyr, som anvendes i elforsyningsarbejde i henhold til bestemmelser i bekendtgørelser udstedt i hendhold til lov om elsikkerhed.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48724 -

Montage af HV-kabler i offshore installationer

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder som operatører i virksomheder, hvor der arbejdes med kablemontage inden for højspænding på offshore installationer som f. eks vindmøller.

Efter endt uddannelse kan deltageren: ·  Udføre muffer og endeafslutninger på PEX og Rheyhalon højspændingskabler op til 72 kV. ·  Foretage korrekt montage af elektriske forbindelser med presforbinder og skrueforbinder typer på højspændingskabler. ·  Klargøre kabler med stripbar, termostripbart og fastekstruderet halvledende lag og montere egnet kabeltilbehør, så de elektriske felter ikke forårsager partielle udladninger og følgende isolationsfejl. ·  Foretage korrekt kabelmontage i højspændingsfordelingsanlæg og på føringsveje.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Kviknummer
280942487240120
Startdato
09-03-20
Slutdato
13-03-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 0810-1535
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
6
0
Tilmeldingsfrist
05-03-20
FagDageNormpris*
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning1126
Montage af HV-kabler i offshore installationer4504
Samlet kursuspris:*
630 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Lone Engemarksgaard
99149216
loe@skivecollege.dk
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside