Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Skive College
Kongsvingervej 1
7800 Skive
www.skivecollege.dk

Overfladebehandling, vinduer og døre

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserOverfladebehandling, vinduer og døre Faget/fagene afsluttes med en prøveSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer48853 -

Overfladebehandling af vinduer og døre

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsen retter sig primært mod personer, som arbejder med overfladebehandling eller gerne vil erhverve kvalifikationer indenfor området

I forbindelse med anvendelse af produkter til overfladebehandling af træprodukter kan deltageren:- klargøre manuelt sprøjteudstyr- udføre korrekt overfladebehandling på komponenter til vinduer og døre- udføre overfladebehandlingsopgaver på plane og profilerede bygningskomponenter- udføre reparationer med egnede materialer- foretage den daglige rengøring og vedligeholdelse af det anvendte udstyr- udvælge personlige værnemidler i forbindelse med udførelse af arbejdet- arbejde efter sikkerhedsdatablade og AT-meddelelser. I udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:- kemisk og konstruktiv træbeskyttelse- selvimprægnerende træsorter- forskellige forstøvningsprincipper- membran- og stempelpumpers virkemåde- korrekt sprøjteafstand- forskellige produkter til overfladebehandling af vinduer og døre, herunder imprægneringsvæsker, grund- og topprodukter samt 2 ØKO produkter- fordele og ulemper ved produkternes anvendelse med hensyn til tørstofindhold, glansgrad, pot-life og viskositet- tørretider ved givne temperaturer

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48849 -

Pudsning og slibning i træindustri

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere, der arbejder inden for træ - og møbelindustrien

Deltageren kan:- udvælge korrekte pudsematerialer og pudsebånd- vælge korrekt opbevaringsmetode til pudsematerialer- udføre pudsning og lakslibning af træ og pladematerialer med relevant udstyr- indstille udstyret i forbindelse med båndhastighed, båndspænding, fremføringshastighed og tryk på sko til en given opgaveI udførelse af arbejdet kan deltageren anvende sin viden om:- bredbåndspudsemaskiners opbygning kantpudse-, tværpudse- - og bredbåndspudsemaskiners virkemåde- herunder opbygningen af pudsesko med filt og grafitlærred- indstillingsmuligheder for elektropneumatiske sko- bestykning af pudsegader til behandling af træ-og pladematerialer samt lak- forskellige parametres indflydelse på pudsningens og slibningens kvalitet og udseende- forskellige parametres indflydelse på udstyrets energiforbrug og pudsematerialernes standtid- slibemidlets, bindemidlets og rygmaterialets indflydelse på båndets anvendelsesområde- sikkerhedsmæssige forhold vedrørende pudseudstyr og pudseprocesser i henhold til AT-meddelelser og arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Skive College
Kongsvingervej 1
7800 Skive
Kviknummer
2809424OVM0220
Startdato
09-03-20
Slutdato
13-03-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08.10 - 15.34
Undervisningsform

Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
12
14
Tilmeldingsfrist
01-03-20
FagDageNormpris*
Overfladebehandling af vinduer og døre3378
Pudsning og slibning i træindustri2252
Samlet kursuspris:*
630 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Lis Andersen
99149214
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.
Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.
Gå til STIL's hjemmeside