Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

AMU-Fyn
Petersmindesvej 50
Postboks 120
5000 Odense C
www.amu-fyn.dk

Åbne lager kurser

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserDer er opstart hver mandag i perioden. Se den anbefalede rækkefølge under lager på www.amu-fyn.dkSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer47218 -

Anvendelse af regneark til enkle beregninger

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47217 -

Indskrivning og formatering af mindre tekster

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer46939 -

Lagerstyring med it

Målgruppe: Medarbejdere beskæftiget med lager og logistik.

Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende et it-lagerstyringssystem til at foretage enkle almindeligt forekommende arbejdsopgaver på lageret og får kendskab til almindelige udtryk og betingelser i en ordrecyklus.- Deltageren får kendskab til:- Virksomhedsoplysninger- Købs- og salgsordrer - Kreditorer, debitorer og varekartoteker- Optælling og placering af varer- Justering af vareantal- Registrering af varetilgang - modtag og læg på lager- Registrering af vareafgang - pluk og levering - Bogføring og udskrivning af dokumenter og genudskrivning af allerede bogførte dokumenter- Søgefunktioner og genvejstaster

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47894 -

Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner

Målgruppe: Personer der er beskæftiget, eller ønsker beskæftigelse, inden for lager og logistik.

Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende et professionelt it-lagerstyringssystem til løsning af relevante arbejdsopgaver på lageret, hvor der indgår anvendelse af håndterminaler og stregkoder.Deltageren får kendskab til almindelige udtryk og betingelser i en ordrecyklus.Deltageren får kendskab:- Rekvisition og viderebehandling af ordren- Tilbud og salgsordrer - Kreditorer, debitorer og varekartoteker- Optælling og placering af varer- Justering af vareantal- Registrering af varetilgang - modtag og læg på lager- Registrering af vareafgang - pluk og levering- Forskellige stregkodetyper og anvendelsen i logistikkæden- Opbygningen af GTIN 13 og GTIN 8- Til at plukke og afsende ordrer- Til at modtage og lægge varer på plads- Til at foretage en optælling- Bogføring og udskrivning af dokumenter og genudskrivning af allerede bogførte dokumenter- Søgefunktioner og genvejstaster

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40967 -

Lagerøkonomi

Målgruppe: Personer som er beskæftiget, eller ønsker beskæftigelse, inden for lager- og logistikområdet.

Deltageren kan efter gennemført uddannelse beregne relevante lagerøkonomiske nøgletal - herunder dækningsgrad, omsætningshastighed og kapitalbehov. Deltageren kan endvidere beregne faste og variable omkostninger, optimale indkøbsstørrelser,vurdere tilbud om rabat samt foretage ABC-analyser. Deltageren får desuden kendskab til lagerets påvirkning af virksomhedens økonomi på baggrund af erhvervet viden om virksomhedens regnskab.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer46894 -

Manuel lagerstyring

Målgruppe: Medarbejdere inden for lagerbranchen.

Deltageren kan, i samarbejde, udføre normalt forekommende opgaver i forbindelse med lagerstyring herunder håndtering af lagerets papirrutiner, varenummersystemer (varekataloger), lokations- og genfindingssystemer, samt foretage optimale vareplaceringer. Arbejdet omfatter desuden selvstændigt at kunne plukke, afsende, modtage og placere varer, samt foretage den nødvendige kontrol og registrering af varerne.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer46946 -

Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Målgruppe: Personer inden for lagerområdet som arbejder med forsendelse af farligt gods.

Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger.Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47623 -

Sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler

Målgruppe: Personer der er beskæftiget - eller ønsker beskæftigelse - inden for lagerområdet.

Deltageren kan i forbindelse med arbejdet på lagre og terminaler medvirke til, at anvendelsen af reolsystemer sker på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Deltageren kan i forbindelse hermed vurdere, hvorvidt der skal tilkaldes sagkyndige til vedligeholdelsen eller til udbedringen af eventuelle skader. Deltageren kan indgå i det daglige samarbejde om arbejdsmiljø med henblik på at medvirke til at udarbejde systemer og rutiner vedrørende sikkerheden i forhold til lagerreoler ¿ herunder rutiner i forhold til hovedeftersyn af reolerne jf. gældende bestemmelser og vejledninger. Deltageren får kendskab til følgende særlige opmærksomhedspunkter, som har betydning for sikkerheden ved anvendelsen af reolsystemer: Belastning, truckværn, låsestifter, mærkning, pallestop, nedstyrtningssikringer mv. Deltageren får kendskab til relevante regler, standarder og vejledninger i forhold til anvendelsen af normalt forekommende lagerreoler.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44770 -

Stregkoder og håndterminaler

Målgruppe: Personer der er beskæftiget - eller ønsker beskæftigelse - inden for lagerområdet.

Deltageren kan anvende håndterminal og stregkodeudstyr til løsning af normalt forekommende opgaver på lageret. Opgaverne omfatter blandt andet at plukke, placere, afsende, modtage, registrere samt optælle varer. Deltageren får kendskab til forskellige stregkodetyper, og hvordan stregkoder kan anvendes i forsyningskæden.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer32895 2

Time-, sags- og ressourcestyring

Målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der arbejder eller søger arbejde med time-, sags- og ressourcestyring.

Du lærer med baggrund i et administrative system at bruge den del af projektstyringsdelen »Time/sags-styring«, som bliver brugt i den daglige indrapportering på forskellige projekter i virksomheden. Du lærer at arbejde med time/sag- og ressourcestyring, køb, salg, materialestyring, brug af nye materialer og atoprette nye sager. Du lærer at bruge systemet til at indberette det daglige forbrug af timer, materialer, og ydelser i forbindelse med afvikling af ordrer, sager, projekter, entrepriser, herunder foretage registreringer af sagsaktiviteter, time-/sagsoprettelse, oprettelse af ressourcer, oprettelse af ressourcegrupper og oprettelse af ressourceenheder.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
AMU Fyn
C. F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Kviknummer
461420823651
Startdato
22-06-20
Slutdato
26-06-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:24
Undervisningsform

Garantikursus
Nej
Mange
Tilmeldingsfrist
22-06-20
FagDageNormpris*
Anvendelse af regneark til enkle beregninger2376
Indskrivning og formatering af mindre tekster2376
Lagerstyring med it3378
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner5630
Lagerøkonomi5630
Manuel lagerstyring2252
Opbevaring og forsendelse af farligt gods5630
Sikkerhed ved anvendelse af lagerreoler1126
Stregkoder og håndterminaler2252
Time-, sags- og ressourcestyring3378
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Helle Martinussen
63135385
hm@amu-fyn.dk
Ved åbent værksted kan du tilmelde dig et eller flere fag. Prisen afhænger af hvilke og hvor mange fag du vælger, samt hvilken uddannelse du har. Har du en videregående uddannelse betaler du fuld pris.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside