Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Social- og Sundhedsskolen Fyn
Blangstedgårdsvej 4
Odense SØ
5220 Odense SØ
www.sosufyn.dk

Sygepleje i den grundlæggende pallilative indsats2

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserSygepleje i den grundlæggende pallilative indsats2Særlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer49559 -

Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2

Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, der arbejder med palliativ pleje og omsorg, fx i det nære sundhedsvæsen og på almindelige sengeafdelinger i det regionale Sundhedsvæsen.

Deltageren:- har viden om kravene til social- og sundhedsassistentens kompetencer, roller og ansvar i forhold til at kunne anvende og kombinere viden og færdigheder indenfor avanceret, grundlæggende sygepleje og omsorg - med særligt fokus på den helhedsorienterede palliative indsats og den nødvendige relationelle koordinering i indsatsen.- har viden om og forståelse for, at den palliative indsats retter sig mod borgere med forskelligartede livstruende sygdomme og at denne indsats iværksættes så tidligt som muligt i samarbejde med borger og pårørende. En indsats af såvel fysisk som psykisk, social og åndelig karakter.- har indsigt i forskellige perspektiver på døden og har viden om sociologiske, psykologiske og åndelige forhold, som har betydning for borgeren ramt af livstruende sygdom og dennes pårørende, herunder særligt udsatte borgere og borgere med kulturelt særkende med behov for specifikke indsatser.- har viden om tegn på, at borgeren er uafvendeligt døende. Deltagerne kan selvstændigt vurdere og anvende disse observationer i forhold til løbende at kunne imødekomme de palliative behov i samarbejde med borgeren, de pårørende og øvrige relevante samarbejdspartnere - med særligt fokus på smertelindring af såvel farmakologisk som non-farmakologisk karakter.- kan selvstændigt tilrettelægge og udføre en helhedsorienteret palliativ pleje og omsorg med udgangspunkt i tilgængelige og validerede redskaber til behovsvurdering og på baggrund af godkendte kliniske retningslinjer.- har en avanceret viden om støtte og omsorg for pårørende i sorgen såvel i de palliative faser som efter dødens indtræden. Deltagerne mestrer selvstændigt at skabe en tillidsfuld kontakt og dialog med pårørende.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
SOSU Fyn
Blangstedgårdsvej 4
5220 Odense SØ
Kviknummer
46144944201084
Startdato
26-10-20
Slutdato
06-11-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:24
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
21
26
Tilmeldingsfrist
05-10-20
Varighed
5 dage
Samlet kursuspris:*
0 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Anni Hedager
6310 2834
vu@sosufyn.dk


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside