Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg
www.eucsyd.dk

Elektronik H1

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserElektronik H1 Elektronik: forstærkerteknik og reparation Grundlæggende faglig matematik Grundlæggende faglig regning Faglig læsning Digitalteknik: anvendelse af teknikker & koblinger Digitalteknik: anvendelse af teknikker og begreber Elektronik: transducerteknik Switch Mode Power Supply: teknikker og teknologier Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger Elektronik: reparation - fejlfinding og ESDsikring Grundlæggende elektriske målinger Elektronik: reparation - måleteknikker FPGA teknik, design og simulering Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation Power Supply: analoge teknologierSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer43810 -

Digitalteknik: anvendelse af teknikker & koblinger

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med kredsløb og systemer, hvori der indgår digitale funktioner. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har kendskab til det binære talsystem, gates, logiske kredsløb og flip-flops.

Deltageren kan, i forbindelse med service, arbejde med kredsløb og systemer, hvori der indgår digitale systemer og funktioner. Herunder kan deltageren anvende opnået viden om sekventielle kredsløb som f.eks. multivibratorer, tællere, skifteregistre, hukommelser og programmerbare kredse, AD/DA konvertere, portkredsløb og keyboards samt anvendelse af optoelektroniske komponenter i digitale kredsløb, herunder lysdioder og displays. Deltageren kan endvidere anvende datablade og anden dokumentation over digitale komponenter og digitale kredsløb.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43809 -

Digitalteknik: anvendelse af teknikker og begreber

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med kredsløb og systemer, hvori der indgår digitale funktioner. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Deltageren kan, i forbindelse med service, arbejde med kredsløb og systemer, hvori der indgår enkle digitale funktioner. Herunder kan deltageren anvende opnået viden om det binære talsystem, gates og logiske kredsløb som f.eks. dekoder, kodekonverter, multiplexer og demultiplexer, Boole´s algebra og flip-flops. Deltageren kan endvidere anvende datablade og anden dokumentation over digitale komponenter og digitale kredsløb.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43741 -

Elektronik: forstærkerteknik og reparation

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsopgaver. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Deltageren kan, i forbindelse med reparationsarbejde, udføre systematisk fejlfinding på forstærkerkredsløbs-grundkoblinger indeholdende transistorer, operationsforstærkere og FET-transistorer samt komponenter, der indgår i grundkoblingerne. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om forstærkerkredsløb, analyse på AC- og DC-forhold på grundkoblinger, Off-set, comparator, comparator med hysterese, integrator, instrumentationsforstærker, ideel diode og frekvens-korrektionskredsløb i form af aktive filtre. Deltageren kan endvidere udføre ukomplicerede beregninger omkring AC- og DC-forhold på forstærkerkredsløb.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43746 -

Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsopgaver. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til forstærkerelektronik.

Deltageren kan fejlfinde på apparater og systemer, der indeholder komplekse forstærkerkredsløb. Herunder kan deltageren foretage udbedring af fejl, hvor der anvendes korrekte reparations- og montageteknikker. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om de grundlæggende regulerings- og feedback-teknikker, der anvendes i forstærkerkredsløb. Deltageren kan endvidere foretage kontrol og test af forstærkerkredsløb samt anvende teknisk dokumentationsmateriale og relevante instrumenter som oscilloskop, multimeter, spændingsforsyning, tonegenerator samt software-baseret testudstyr.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43787 -

Elektronik: reparation - fejlfinding og ESDsikring

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparation inden for elektronikområdet. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Deltageren kan foretage struktureret reparationsarbejde samt, i forbindelse med reparations- og montagearbejde, etablere og anvende en ESD-sikker arbejdsplads. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om struktureret fejlfinding samt om, hvordan statisk elektricitet opstår, overføres og fjernes på en ESD-sikret arbejdsplads og om metoder og materialer til beskyttelse mod ESD-påvirkning. Deltageren kan endvidere foretage nødvendige forholdsregler i forbindelse med udskiftning og anvendelse af fugtfølsomme elektronikkomponenter (MSD).

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43788 -

Elektronik: reparation - måleteknikker

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsopgaver inden for elektronikområdet. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Deltageren kan, i forbindelse med montage og reparationsarbejde på elektroniske produkter, foretage måling med analoge og digitale måleinstrumenter (oscilloskoper og multimetre). Herunder kan deltageren tage højde for relevante måletekniske problemstillinger og fejlmålinger, der kan opstå på grund af impedansforhold og båndbredden i instrumenterne. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om multimetres og oscilloskopers principielle opbygning og deres typiske data, måletekniske problemstillinger i forbindelse med spændingsmåling, strømmåling og modstandsmåling og fejlmålinger på grund af impedansforhold og båndbredden i instrumentet samt om sikkerhedsstandarden for måleinstrumenter, der er udarbejdet af IEC.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43744 -

Elektronik: transducerteknik

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med transducere til måling af elektriske og fysiske forhold. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Deltageren kan udvælge og anvende transducere til måling af elektriske og fysiske forhold. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om transduceres virkemåder til at måle elektriske og fysiske forhold, omfattende transducere af typerne elektromekaniske (f.eks. strain gauge), elektroakustiske (f.eks. mikrofoner), fotoelektriske (f.eks. fotodioder), elektromagnetiske (f.eks. Hall element), elektrostatiske og elektrotermiske (f.eks. PTC og NTC modstande).

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47220 -

FPGA teknik, design og simulering

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, der er eller har været beskæftiget med udvikling og reparation af elektroniksystemer. Der forudsættes, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til digitalteknik og programmering.

Deltageren kan selvstændigt foretage simple designs og basal programmering af FPGA-kredse (Field-Programmable Gate Array) og kan i den forbindelse anvende et dertil egnet udviklingssystem og -sprog, samt den opnåede viden om FPGA teknologier omhandlende typiske logikblokke, system designs, anvendelsesmuligheder, programmeringssprog, programmeringsmetodikker og værktøjer.Deltageren kan endvidere foretage simulering, test, optimering og tilretning af eget udviklet design til en FPGA.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45511 -

Faglig læsning

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i læsning af fagtekster i branchen og ved deltagelse i f.eks. AMU.

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i læsning af fagtekster med henblik på udførelse af faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende forskellige læseteknikker og vælge den læseteknik, der er relevant i forhold til formålet med læsningen af forskellige fagtekster. Deltageren kender til opbygningen af forskellige slags fagtekster, herunder skemaer og tabeller, og kan søge og finde skriftlige informationer både i trykte materialer og på computer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48246 -

Grundlæggende elektriske målinger

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig særligt til ufaglærte, der arbejder eller ønsker at arbejde i en elektronikproduktion, og som behov for viden og færdigheder vedrørende enkle kontrolmålinger på svagstrømstekniske produkter.

Deltageren kan foretage enkle kontrolmålinger på svagstrømstekniske produkter i en elektronikproduktion. Deltageren kan anvende almindelige måleenheder, placeringstegning og styklister (BOM) samt enkle diagrammer/ blokdiagrammer. Deltageren kan også anvende og opstille enkle digitale måleinstrumenter.   Deltageren kan udføre opgaven ud fra kendskab til følgende: ·  Analoge måleinstrumenter ·  PC-baseret måleudstyr og anvendelse af dette ·  Fordele og ulemper ved forskelligt måleudstyr ·  Forskellige diagramsymboler ·  OHMs Lov ·  Sikkerhed ved måling i elektroniske kredsløb

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45347 -

Grundlæggende faglig matematik

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende faglig matematik til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU.

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for faglig matematik og geometri med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kender geometriske figurer og kan beregne for eksempel areal og rumfang. Endvidere kan deltageren aflæse forskellige diagrammer som kurve-, søjle- og kassediagrammer. Endelig kan deltageren anvende formler og beregne simple ligninger og kender til præfikser i forbindelse med enheder, samt til potenser.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45215 -

Grundlæggende faglig regning

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i grundlæggende faglig regning til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU.

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende de fire regningsarter: plus, minus, gange og dividere og kan anvende regningsarterne såvel ved overslagsregning som ved brug af lommeregner og computer. Endvidere kan deltageren regne med procenter, promiller og brøker samt anvende forholdsregning.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43759 -

Power Supply: analoge teknologier

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsarbejde på power supplies. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik og forstærkerteknik.

Deltageren kan, gennem måling på strøm- og spændingsforløb, kontrollere de enkelte funktioner i en analog power supply af henholdsvis serie- og paralleltypen og kan herunder arbejde ud fra tilhørende diagrammer. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om enfaset-transformatorer, enkelt- og dobbeltensrettere, teknikkerne i serie- og parallelregulering på blok- og systemniveau, strømbegrænser, indre modstand og rippel.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43776 -

Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsarbejde på switch mode power supplies. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til forstærkerteknik, transducere samt teknikker og principper inden for analoge og switch mode power supplies.

Deltageren kan, i forbindelse med test og fejlfinding, måle på og kontrollere kredsløbsfunktionen i en switch mode power supply (SMPS), byggende på koblingerne Feed-forward eller Step-down. Derudover kan deltageren ud fra et diagram vurdere, om der anvendes primær eller sekundær switched kobling. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om fordele og ulemper ved primær eller sekundær switched koblinger, hvilke specielle krav, der stilles til komponenterne i en SMPS (fx Powertransistoren som switch), formålet med en Power Factor Regulator, diagrammet for en typisk integreret kobling samt de komponenter og kredsløb, der har til formål at reducere støjudstrålingen.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43773 -

Switch Mode Power Supply: teknikker og teknologier

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte inden for elektronikområdet, eks. elektronikfagteknikere, radio-tv-fagteknikere og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der skal eller ønsker at arbejde med reparationsarbejde på switch mode power supplies. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til forstærkerteknik, transducere samt analoge power supplies teknikker og principper.

Deltageren kan, gennem måling på strøm- og spændingsforløb, kontrollere de enkelte funktioner i en switch mode power supply af henholdsvis Feed-forward og Step-down typen. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om switch mode power supplies byggende på koblingstyperne Feed-forward og Step-down med tilhørende blok-funktioner som ensretter og filter, Switch (transistor), transformator, driver, føler, reference, comparator og strømbegrænser samt forskellene på pulsbredde- og frekvensmodulation. Deltageren kan endvidere beregne på virkningsgraden i en switch mode power supply.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 14-16
6400 Sønderborg
Kviknummer
53740119051H1elek
Startdato
14-10-19
Slutdato
20-12-19
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:10-15:34
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
1
0
Tilmeldingsfrist
13-10-19
FagDageNormpris*
Digitalteknik: anvendelse af teknikker & koblinger3372
Digitalteknik: anvendelse af teknikker og begreber2248
Elektronik: forstærkerteknik og reparation5620
Elektronik: kompleks forstærkerteknik & reparation5620
Elektronik: reparation - fejlfinding og ESDsikring2248
Elektronik: reparation - måleteknikker3372
Elektronik: transducerteknik2248
FPGA teknik, design og simulering5620
Faglig læsning20
Grundlæggende elektriske målinger5620
Grundlæggende faglig matematik30
Grundlæggende faglig regning20
Power Supply: analoge teknologier1124
Switch Mode Power Supply: teknikker og koblinger2248
Switch Mode Power Supply: teknikker og teknologier3372
Samlet kursuspris:*
4712 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Maja Ågård Jørgensen
74124102
maaj@eucsyd.dk
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside