Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg
www.eucsyd.dk

Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserSikkerhed på komplekse automatiske maskinerSærlige adgangskrav til kurset:Sikkerhed på automatiske maskiner og anlægHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer47906 -

Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte, f. eks automatikteknikere, automatikteknikere i elektrobranchen, industriteknikere og smede eller andre i AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse i drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne installere, idriftsætte, fejlsøge og fejlrette på automatiske maskiner og anlæg.

Deltageren kan anvende Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse om "Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner", ("Maskindirektivet") endvidere foretage risikovurdering i henhold til DS/EN ISO 14121-1 "Maskinsikkerhed-Risikovurdering".   Deltageren kan foretage vurdering af de enkelte fareområder på maskinen, ved anvendelse af DS/EN ISO 13857:2008 "Maskinsikkerhed - sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder".   Deltageren kan sikre hydrauliske og pneumatiske styrede maskiner i henhold til maskindirektivet, således at farligt overtryk, udstrømning af medier eller sundhedsfarlige stoffer ikke forårsager personskade.   Deltageren kan endvidere foretage sikring mod utilsigtet genindkobling herunder opnår viden om sikkerhedskomponenters dublerings- og overvågnings funktion, endvidere opbygge og afprøve maskinens styresystemer, således at fejl i systemet ikke medfører farlige maskinbevægelser.   Deltageren kan installere og afprøve programmerbare styresystemer, foretage fejleffektanalyse, der viser om anlægget indtager en sikker tilstand efter en opstået fejl ved anvendelse af DS/EN ISO 13849-1:2008/AC 2009 "Maskinsikkerhed- sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer, del 1: gennerelle principper for konstruktion" og DS/EN 60204-1 "Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner".   Deltageren kan vælge korrekt farvemærkning i henhold til DS/EN 60204-1 for betjeningsorganer og signalgivere, samt overholde afstande fra transportveje og bygningsdele ved placering af maskiner og anlæg.   Deltageren kan opbygge styringen således, at personer ikke kan blive fastklemt og herunder sikre at maskinen ikke kan startes, før sikkerhedsfunktionerne igen er effektive og ingen personer befinder sig i farezonen, herunder anvende beskyttelsesanordningerne, der tillader passage af sikringssystemer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 14-16
6400 Sønderborg
Kviknummer
5374014790619052
Startdato
09-12-19
Slutdato
13-12-19
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:10-15:34
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
8
2
Tilmeldingsfrist
08-12-19
Varighed
5 dage
Samlet kursuspris:*
620 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.
Gå til STIL's hjemmeside