Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Learnmark Horsens
Stadionsvej 2
8700 Horsens
www.learnmark.dk

Byggepladsansvarlig håndværker hold 2, del 1

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserByggepladsansvarlig håndværker hold 2, del 1Særlige adgangskrav til kurset:HUSK at tilmelde kviknr. 6154024034920001 del 2Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer40349 -

Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen

Målgruppe: Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Deltagerne kan i forbindelse med indretning og daglig drift af en byggeplads deltage i opgaver med henblik på at øge sikkerheden og forebygge ulykker. Deltagerne har en sådan viden om APV, APB og Plan for Sikkerhed og Sundhed på byggepladsen (PSS), at deltagerne kan handle sikkerhedsmæssigt korrekt og kan medvirke ved opfølgning og gennemførelse af PSS. Endelig kan deltagerne ud fra kendskab til byggepladsens øvrige medvirkende deltage aktivt i samarbejdet om et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44985 -

Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.

Målgruppe: Teknikere i AMU-målgruppen, bygningshåndværkere og formænd og øvrige ansatte inden for byggebranchen.

Deltagerne kan vurdere udbudsgrundlaget m.h.t. prisfastsættelse, på baggrund af viden om det lovmæssige grundlag for udbudsfasen ved bygge- og anlægsprojekter.Deltagerne kan opstille tilbud med nødvendige forbehold, herunder udtage mængder, fastsætte pris i henhold til priskuranter, materialepriser og leverandører samt kalkulere ved hjælp af edb.Deltagerne kan på baggrund af viden om a conto begæringer, afregning af mer - eller mindre ydelser samt slutopgørelse, vurdere forhold som må afklares inden underskrivelse af kontrakt.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43748 -

Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen.

Deltagerne kan som bygningsarbejdere, ud fra viden om byggeprocessen samt egne og andre faggruppers arbejdsfunktioner heri og ud fra viden om de problemstillinger, der forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen i det daglige arbejde, anvende hensigtsmæssige kommunikations- og samarbejdsmetoder, løse konflikter og motivere kollegerne, således at der opnås kvalitets- og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40687 -

Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg

Målgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA). Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer43577 -

Opstart af bygge- og anlægsprojekter

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte der er beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen.

Deltagerne kan medvirke ved opstart af bygge- og anlægsprojekter og deltage i projektgennemgang m.h.p. at identificere og planlægge håndteringen af: byggepladsens logistik, tidsplanlægning, arbejdsmiljøricisi og rollefordeling.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40820 -

Trimmet byggeri for alle

Målgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

Deltagerne kan ud fra viden om værktøjerne i trimmede byggeri, udpege de forhold, der i det daglige arbejde, henholdsvis begrænser eller udvikler dels produktiviteten på byggepladsen og dels kvaliteten i byggeprocessen. Deltagerne kan løbende bidrage med forslag til forbedringer samt deltage i implementering af disse, så byggeprocessen optimeres og kvaliteten øges. Deltagerne kan på den baggrund deltage i planlægning omkring byggeriet og kan ligeledes tage de nødvendige hensyn til lovgivning, herunder til byggepladsens regler for sikkerhed og sundhed.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Learnmark Horsens - AMU
Vejlevej 150
Horsens
8700 Horsens
Kviknummer
6154024034919002
Startdato
25-11-19
Slutdato
06-12-19
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:24
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
12
17
Tilmeldingsfrist
25-11-19
FagDageNormpris*
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen1124
Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.1124
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads2248
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg1124
Opstart af bygge- og anlægsprojekter1124
Trimmet byggeri for alle1124
Samlet kursuspris:*
868 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Jette V. Nielsen
88163647
jvni@learnmark.dk
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.
Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.
Gå til STIL's hjemmeside