Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Learnmark Horsens
Stadionsvej 2
8700 Horsens
www.learnmark.dk

Byggepladsansvarlig håndværker hold 2, del 2

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserByggepladsansvarlig håndværker hold 2, del 2Særlige adgangskrav til kurset:HUSK at tilmelde kviknr. 6154024034919002 del 1Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer40349 -

Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen

Målgruppe: Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Deltagerne kan i forbindelse med indretning og daglig drift af en byggeplads deltage i opgaver med henblik på at øge sikkerheden og forebygge ulykker. Deltagerne har en sådan viden om APV, APB og Plan for Sikkerhed og Sundhed på byggepladsen (PSS), at deltagerne kan handle sikkerhedsmæssigt korrekt og kan medvirke ved opfølgning og gennemførelse af PSS. Endelig kan deltagerne ud fra kendskab til byggepladsens øvrige medvirkende deltage aktivt i samarbejdet om et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44984 -

Byggeledelse - tidsplanlæg. ved bygge-/anlægsopg.

Målgruppe: Teknikere i AMU-målgruppen og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer, der har eller søger beskæftigelse inden for projektering eller gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver.

Deltagerne kan medvirke ved udarbejdelsen af rammetidsplan / udbudstidsplan vedr. bygge- og anlægsopgaver under hensyn til efterfølgende periode- / ugeplanlægning, og ved hjælp af hensigtsmæssige metoder og IT- baserede værktøjer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44985 -

Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.

Målgruppe: Teknikere i AMU-målgruppen, bygningshåndværkere og formænd og øvrige ansatte inden for byggebranchen.

Deltagerne kan vurdere udbudsgrundlaget m.h.t. prisfastsættelse, på baggrund af viden om det lovmæssige grundlag for udbudsfasen ved bygge- og anlægsprojekter.Deltagerne kan opstille tilbud med nødvendige forbehold, herunder udtage mængder, fastsætte pris i henhold til priskuranter, materialepriser og leverandører samt kalkulere ved hjælp af edb.Deltagerne kan på baggrund af viden om a conto begæringer, afregning af mer - eller mindre ydelser samt slutopgørelse, vurdere forhold som må afklares inden underskrivelse af kontrakt.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45422 -

Jura i byggeriet - anvendelse

Målgruppe: Teknikere i AMU-målgruppen og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer

Deltagerne kan anvende relevante danske og fælleseuropæiske retskilder med relation til byggeområdet og på denne baggrund vurdere et udbudsmateriales kvalitative og kvantitative indhold.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer46493 -

Konflikthåndtering

Målgruppe: Medarbejdere, der ønsker at kunne håndtere og nedtrappe konflikter i forbindelse med jobudøvelsen.

I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. Er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet, samt opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40687 -

Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg

Målgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer og oprette KS-aktiviteter i elektronisk baserede KS-systemer på PC og mobile enheder (PDA). Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer40510 -

Sjakbajsen som leder

Målgruppe: Personer, der er ansat inden for bygge- og anlægsområdet.

Deltagerne kan sammensætte et sjak ud fra sjakkets faglige og personlige egenskaber med henblik på størst mulig effektivitet i byggeprocessen. Deltagerne kan på baggrund af hensigtsmæssig kommunikation og kendskab til forskellige ledelsesstile og lederroller instruere og motivere sjakket til at tage ansvar og fungere selvstyrende. Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i sjakket og i forhold til øvrige aktører på byggepladsen.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Learnmark Horsens - AMU
Vejlevej 150
Horsens
8700 Horsens
Kviknummer
6154024034920001
Startdato
27-01-20
Slutdato
07-02-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:24
Undervisningsform

Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
12
17
Tilmeldingsfrist
27-01-20
FagDageNormpris*
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen1118
Byggeledelse - tidsplanlæg. ved bygge-/anlægsopg.2236
Byggeledelse - tilbudsgivning v. bygge-/anlægsopg.1118
Jura i byggeriet - anvendelse2236
Konflikthåndtering3354
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg1118
Sjakbajsen som leder2236
Samlet kursuspris:*
1416 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Jette V. Nielsen
88163647
jvni@learnmark.dk
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.
Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.
Gå til STIL's hjemmeside