Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Learnmark Horsens
Stadionsvej 2
8700 Horsens
www.learnmark.dk

Diamantskæreruddannelsen hold 1 modul 4

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserDiamantskæreruddannelsen hold 1 modul 4 Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursusSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer49640 -

Diamantskærer - Stabilitet

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere indenfor diamantskærerområdet.

Deltagerne kan:- Vurdere stabiliteten i en bygning/konstruktion, hvor der skal skæres/bores i.- Ud fra en vurdering af arbejdets omfang udarbejde en arbejdsplan for boringens/skæringens gennemførelse.- Detailplanlægge boringens/skæringens gennemførelse ud fra krav og hensyn til sikkerhed og miljø, samt hensyn til transportveje.- Fastlægge omfang og nødvendighed af anvendelse af rulle/bukkestilladser, maskinhjælp og specialværktøj.- Foretage nødvendige afspærringer og understøtninger/afstivninger eller anden form for stabilisering af bygningen/konstruktionen, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.- Har viden om og kan arbejde med kvalitetssikring af sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger.- Har viden om og kan anvende rigtig arbejdsteknik og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.- Har viden om god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48907 -

Diamantskærer - Vægskæring

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte medarbejdere indenfor diamantskærerområdet.

Deltagerne kan: - Foretage vægskæring med diamantværktøjer med el- eller benzindrevne værktøjer. - Udføre arbejdet under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø, herunder ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. - Udføre opgaver på baggrund af viden om statik- og konstruktionsforhold og kan ud fra tegninger og vurderinger afgøre om en opgave kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvad angår konstruktive og statiske forhold under hensyntagen til både synlige og indstøbte installationer. - Beregne vægt og størrelse af de fritskårede dele, og forholde sig til god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet. - Foretage vedligeholdelse af udstyret ud fra viden om de enkelte værktøjs opbygning, samt foretage relevant kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45566 -

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45999 -

Stillads - anvendelse og sikkerhed

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer der færdes på stilladser i forbindelse med udførelse af deres arbejde.

Deltagerne kan:- Udføre håndværksmæssige opgaver fra stillads, for eksempel opmuring, facadereparationer, vinduesisætning, maling af vinduer og facader mm.- Udføre opgaverne med fokus på sikkerhedsmæssige foranstaltninger i henhold til gældende sikkerhedsregler og vejledninger vedrørende færdsel på stillads.- Udvise korrekt adfærd og brug af stilladset.- Udføre arbejdet efter gældende regler vedrørende belastning af stilladset, således at materialer og værktøj placeres korrekt på stilladset under udførelse af arbejdet.- Foretage rapportering af fejl ved stilladset, f.eks. fjernet afstivning eller forankring, manglende rækværk eller afskærmning mm.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Learnmark Horsens - AMU
Vejlevej 150
Horsens
8700 Horsens
Kviknummer
615402Diam0120004
Startdato
09-11-20
Slutdato
20-11-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:24
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
10
10
Tilmeldingsfrist
27-01-20
FagDageNormpris*
Diamantskærer - Stabilitet5630
Diamantskærer - Vægskæring3378
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.1126
Stillads - anvendelse og sikkerhed1126
Samlet kursuspris:*
1260 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside