Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
???af_document.LABEL_SKIP_LINK_TEXT???
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Learnmark Horsens
Stadionsvej 2
8700 Horsens
www.learnmark.dk

Nedriveruddannelsen hold 16 modul 3

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserNedriveruddannelsen hold 16 modul 3 Der kan forekomme afsluttende prøve på dette kursusSærlige adgangskrav til kurset:IngenHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer43749 -

Byggepladslogistik

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig personer der har eller søger beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen.

Deltageren kan ud fra vurdering af byggeprocessen og projektets periodetidsplan:- Medvirke til at sikre, at de rette byggematerialer og -materiel er til rådighed på byggepladsen på rette tid og sted. - Medvirke til at undgå unødig ventetid og beskadigelse af oplagrede materialer.- Foretage bestilling og afgivelse af afkaldeordre på byggematerialer og -materiel. - Planlægge og fordele oplagsmuligheder på byggepladsen.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45578 -

Nedrivning - anvendelse af love og regler mv.

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Deltagerne kan, ved nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner, anvende gældende lovgivning, regelsæt, anmeldelser og tilladelser, herunder krav vedr. arbejdsmiljø ved nedbrydning i henhold til brancheaftale, NMK 96, mellem Miljøministeriet og Nedbrydningssektionen.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer45727 -

Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner

Målgruppe: Personer der har eller søger beskæftigelse inden for nedrivningsområdet.

Deltagerne kan: - Medvirke ved nedrivning af alle typer af bygge- og anlægskonstruktioner ud fra viden om forskellige konstruktionernes statiske og konstruktive forhold. - Udregne vægt og rumfang af forskellige bygningsdele.- Foretage nødvendig afstivning af konstruktioner før og under nedrivningsopgavens udførelse.- Medvirke ved nedrivning af forspændt beton- og insitustøbt beton, altaner, glas/alufacader, stålkonstruktioner samt høje konstruktioner som skorstene og siloer.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47271 -

Nedrivning af trækonstruktioner med motor-kædesav

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse indenfor nedrivningsbranchen.

Deltagerne kan: - Nedskære trækonstruktioner ved hjælp af motorkædesav ved nedrivning af bygge- og anlægskonstruktioner. - Vurdere risici ved arbejdets udførelse og tage de nødvendige forholdsregler i forbindelse med indspændte og fastklemte trækonstruktioners reaktion ved opskæring. - Foretage daglig drift og vedligehold af motorkædesaven og vurdere dens sikkerhedsmæssige tilstand.- Foretage nødvendig afspærring og foretage nødvendigt valg af personligt sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med gældende regler.- Udføre arbejde efter gældende regler under hensyn til ergonomi, arbejdsmiljø og sikkerhed.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Learnmark Horsens - AMU
Vejlevej 150
Horsens
8700 Horsens
Kviknummer
615402Nedr1620003
Startdato
24-02-20
Slutdato
06-03-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:24
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
5
0
Tilmeldingsfrist
11-11-19
FagDageNormpris*
Byggepladslogistik1124
Nedrivning - anvendelse af love og regler mv.1124
Nedrivning - bygge- og anlægskonstruktioner5620
Nedrivning af trækonstruktioner med motor-kædesav3372
Samlet kursuspris:*
1240 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside