Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

AMU Hoverdal
Hoverdalvej 14-18
6971 Spjald


Tårnkran og fast opstillede kraner + Kranbasis

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserUddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis fra uddannelsen, der har gyldighed som certifikat.Særlige adgangskrav til kurset:Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere, at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer48684 -

Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis fra uddannelsen, der har gyldighed som certifikat.

Efter endt uddannelse og bestået prøve kan deltageren føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.   Efter kurset kender deltageren til: ·  Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning. ·  Risici forbundet med arbejde med kraner, ·  Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger, ·  Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, ·  Kraners begrænsninger i forhold til vejrliget ·  Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej, ·  Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang, ·  Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran ·  Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes ·  Jordbundsforhold og stabilitet ved kranarbejde ·  Krav til eftersyn af elevatorhejs til Tårnkran   Efter kurset kan deltageren: -Aflæse lastdiagrammer, -Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, via radiostyring/fjernstyring på jorden, samt fra deres førerkabiner i min. 25 m`s højde, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde-Foretage anhugning af byrder og betjene Tårnkraner og fast opstillede kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt-Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde -Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes-Vælge grej til anhugning ved Tårnkran-Foretage vindudregning i henhold til instruktionsbogen-Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio -Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej-Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
AMU Hoverdal
Hoverdalvej 14-18
6971 Spjald
Kviknummer
681401k48684-908
Startdato
07-10-19
Slutdato
05-11-19
Undervisningstidspunkt
Kl. 8.00 - 15.24
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
6
10
Tilmeldingsfrist
03-10-19
Varighed
22 dage
Samlet kursuspris:*
2728 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Jette Jensen og Kristian Haubjerg
97348011
hoverdal@hoverdal.dk
Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.
Gå til STIL's hjemmeside