Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Damgårds Allé 5
Postboks 75
8330 Beder
www.ju.dk

Træpleje og sundhedsforhold, Trin 2

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserDeltageren kan, ud fra konkrete større og ældre bytræer, bedømme sundhedstilstanden og beskrive muligheder for behandling og forbedring af bytræernes levebetingelser. Deltageren kan planlægge og udføre plejearbejde på større og ældre bytræer, samt eventuel pege på udefra kommende nødvendig assistance. Deltageren kan i hovedtræk beskrive plejearbejdet i trækroner, især på ældre træer. Deltageren kan vejlede om konkrete større træers overlevelsesmuligheder og farlighed, og kan udarbejde plejeplaner, som tager hensyn til sikkerhed for borgerne, æstetisk- og historisk værdi, og om økologiske og træbiologiske forhold. Fra 1. januar 2020 skal der afsluttes med prøve/test for at bestå og få kursusbevis. Yderligere information omkring prøve/testforhold vil blive givet på kursets første dag.Særlige adgangskrav til kurset:Træbiologi, træpleje og byøkologiHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer42330 -

Træpleje og sundhedsforhold

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for anlægsgartner-, planteskolegartner- og skovbrugsområdet. - Uddannelsesbevis fra AMU ¿ uddannelsen: ¿Træpleje og træbeskæring, trin 1¿eller- Tilsvarende kvalifikationer.

Deltageren kan bedømme sundhedstilstanden i konkrete by træer, og give forslag til behandling/forbedring af træets levebetingelser.Deltageren kan planlægge og udføre plejearbejde på større og ældre by træer, og vurdere om der er behov for professionel assistance, samt vejledning om:- Sikkerhed for borgerne.- Overlevelsesmuligheder for by træet.- Æstetisk- og historisk værdi.- Økologiske og træbiologiske forhold.Deltageren kan i hovedtræk beskrive plejearbejdet i trækroner, især på ældre træer.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
Damgårds Allé 5
8330 Beder
Kviknummer
7513982009f
Startdato
24-02-20
Slutdato
28-02-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:15-15:40
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
14
7
Tilmeldingsfrist
21-02-20
Varighed
5 dage
Samlet kursuspris:*
630 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Eva Buch Larsen
27235755
ebl@ju.dk


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside