Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
???af_document.LABEL_SKIP_LINK_TEXT???
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

Mercantec
H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
www.mercantec.dk

Maskinførerudd. Skoleophold 4 uden Kran

AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser{44495a} Maskinførerudd. 19.2.4 OBS!! Mødetid fredage 07:30 - 12:30Særlige adgangskrav til kurset:Du skal have en kontrakt med en virksomhed, om at deltage i kurset som et led i din AMU kontraktuddannelseHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer45901 -

Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Deltagerne bør have kørekort til enten traktor eller personbil.

Deltagerne kan: - Montere, anvende, kontrollere og justere todimensionalt maskinstyringsudstyr på forskellige typer af jordflytnings-/entreprenørmateriel, der anvendes til udførelse af mere komplekse bygge- og anlægsopgaver og som skal udføres med præcision. - Montere, anvende og justere forskellige typer af udstyr til 2D maskinstyring, herunder ultralydscensorer, lasere m.v. - Udføre arbejdet under behørigt hensyn til gældende love og regler samt sikkerhed og arbejdsmiljø, herunder ergonomi.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer44495 -

Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig primært til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Deltagerne skal have kørekort til traktor eller personbil.

Deltagerne kan: - Betjene grader, dozer og gummihjulslæsser til planerings/ regulerings arbejde indenfor bygge- og anlægsområdet. - Udføre arbejdet indenfor et given projekts tolerancekrav ud fra kendskab til kravene for tolerancer for planeringsarbejde med råjord, bundsand og stabilt grus.- Anvende en planerings- reguleringsteknik, der er sikkerheds- og økonomisk optimal. - Udføre afsætning af anlægsprojekt i samarbejde med andre ved brug af den nyeste teknologi til afsætning/højdemåling.- Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø som en naturlig del af arbejdet.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer46750 -

GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner

Målgruppe: Erfarne maskinførere og andre faglærte eller ufaglærte bygningsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for entreprenørområdet. Deltagerne bør have kørekort til enten traktor eller personbil. Erfaring fra entreprenørområdet med måling, nivellering og afsætning er en fordel særlig i de situationer, hvor der ikke er satellitkontakt.

Deltagerne kan: - Anvende, kontrollere og justere GPS med tredimensional maskinstyring på jordflytnings- og entreprenørmateriel, der anvendes til udførelse af komplekse bygge- og anlægsopgaver og som udføres med præcision. - Løse evt. problemer vedr. tegninger og koordinater i samarbejde med landmåler. - Udføre 3D maskinstyring efter justerede koordinater og dermed sikre præcisionsgravning og forebyggelse af graveskader. - Maskinførere være ansvarlige for at planlægge arbejdsrutiner og for at kvalitetsvurdere de udførte opgaver i henhold til de givne udfaldskrav. - Udføre arbejdet under behørigt hensyn til gældende love og regler, herunder også regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og ergonomi.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47369 -

Maskinudgravning til større anlæg. m. gravekasse

Målgruppe: Maskinførere samt faglærte og ufaglærte, der har eller ønsker beskæftigelse inden bygge- og anlægsområdet.

Deltagerne kan: - Foretage udgravning i forbindelse med etablering af større anlæg, herunder eksempelvis lægning af hovedkloak, sætning af brønde, og udgravning til sti-, tunnel- og andre anlæg med hydrauliske gravemaskiner, rendegravere o. lign. - Vurdere maskinernes anvendelighed til en konkret opgave. - I samarbejde med arbejdssjak foretage udgravninger, der omfatter anvendelse af gravekasse, lægning af rør og sætning af brønde ved hjælp af laser som måleudstyr og kan ligeledes foretage korrekt omkringfyldning, komprimering og tildækning. Derudover kan deltagerne: - Udvælge løftegrej med udgangspunkt i viden om maskinernes belastningsevne (diagram). - Anvende korrekt og godkendt løftegrej og kontrollere dette for skader.- Håndtere rør og øvrigt gods ud fra forståelse af signalgivning. - Udføre arbejdet ud fra kendskab til gældende lovgivning og under hensyn til miljøforhold, arbejdsmiljø og relevante anvisninger.- Udføre arbejde med udgravninger på en sådan måde, at det tilgodeser krav om egen og andres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer48671 -

Teleskoplæsser - Certifikat

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis som fører af teleskoplæsser. Beviset er gyldigt som certifikat. Når man har beviset fra denne uddannelse, giver Kranbasis, f.eks. uddannelsen 48678 Teleskoplæsser m kranløft > 8 tm + Kranbasis også ret til at bruge teleskoplæsseren til kranarbejde over 8 tm.

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner i henhold til gældende regler. Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde eller til personløft. Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter. De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.  

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
Byggetek: Ulfborg Kjærgaard
Lystlundvej 18
6990 Ulfborg
Kviknummer
791418MU1902000421
Startdato
08-02-21
Slutdato
31-03-21
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:24
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
1
0
Tilmeldingsfrist
01-04-20
FagDageNormpris*
Digital maskinstyring af entreprenørmaskiner i 2D5590
Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner5590
GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner5590
Maskinudgravning til større anlæg. m. gravekasse5590
Teleskoplæsser - Certifikat5590
Samlet kursuspris:*
2950 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Kundeservicesekretæreren (chbo) (lbje)
8950 3300
mercantec@mercantec.dk
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside