Indlæser EfterUddannelse.dk - vent venligst...
Spring til indhold
Information om brug af cookies. Når du bruger www.efteruddannelse.dk, accepterer du, at vi anvender cookies -
Læs mere
Børne- og Undervisningsministeriet

Kursusbeskrivelse

‹ Tilbage til forsiden

‹ Tilbage

AMU Nordjylland
Sofievej 61
9000 Aalborg
www.amunordjylland.dk

Betonmager 3

AMU - ArbejdsmarkedsuddannelserBetonmager 3Særlige adgangskrav til kurset:Betonmager 1+2 samt udd.aftale med en betonelement virksomhedHvad kan du efter at have fulgt dette kursus?

Fagnummer49182 -

Betonoverflader - udførelse af afslutninger

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Deltageren kan: - Udføre støbearbejde med forskellige afsluttende overfladebehandlinger. - Udarbejde betonrecepter til frilagte betonoverflader samt til indfarvet betoner. - Arbejde med forskellige prægninger af overfladen, fx kostning, matricer, og slibning af betonoverflader. - Vurdere og foretage mindre komplicerede finish- og reparationsarbejder af betonoverflader efter støbning. - Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49180 -

Fremstilling af forspændt betonelementer

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Deltagerne kan: - Medvirke ved fremstilling af forspændt betonelementer ud fra viden om forskellige metoder til for- og efterspænding. - Efter anvisning udføre og placere armering, trækrør og indstøbningsdele mv. korrekt i forspændte betonelementer.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø samt kendskab til de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved opspænding af armering.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer47217 -

Indskrivning og formatering af mindre tekster

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteter til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fx margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49074 -

Slap armering - trin 2

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er beskæftiget med at fremstille bygge- og anlægskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Deltagerne kan:- Udføre enkle armeringsopgaver i konstruktioner med slap armering, fx til fundamenter, vægge, søjler, bjælker og dæk, - Udføre arbejdet med kendskab til jernbetonens egenskaber til træk- og trykforhold, normkrav for armeringstyper, betondæklag, stødlængder og forankring.- Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49178 -

Standarder for betonfremstilling

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Deltageren kan: - arbejde efter gældende danske og fælles europæiske standarder ud fra forståelse af standardsystemet og opbygningen af disse i forbindelse med betonfremstilling.- tage hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø ved arbejdets udførelse.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden

Fagnummer49181 -

Tynde fiberarmerede betonelementer

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Deltageren kan: - Opstille ukomplicerede rektangulære forme, blande fiberbetonen, udstøbe, komprimere og efterbehandle elementet ud fra forståelse for fiberbetonens egenskaber i forhold til en traditionel beton.- Udføre arbejdet under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø.

Læs mere om kurset på UddannelsesGuiden


Undervisningssted
AMU Nordjylland - Sofievej
Sofievej 61, Vejgaard
9000 Aalborg
Kviknummer
851420875098
Startdato
26-10-20
Slutdato
13-11-20
Undervisningstidspunkt
Kl. 08:00-15:24
Undervisningsform
Dagundervisning
Garantikursus
Ja
Min. deltagerantal
16
0
Tilmeldingsfrist
24-08-20
FagDageNormpris*
Betonoverflader - udførelse af afslutninger4504
Fremstilling af forspændt betonelementer2252
Indskrivning og formatering af mindre tekster2376
Slap armering - trin 21126
Standarder for betonfremstilling2252
Tynde fiberarmerede betonelementer4504
Samlet kursuspris:*
2014 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betalefuld pris.
Kontakt
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.


Vis kurv >Deltagerpris med statstilskud
For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

GVU giver gratis kurser
Hvis du tager AMU-kurser som del af din GVU (Grundlæggende VoksenUddannelse) deltager du gratis, uanset den pris, der er angivet. Og du er stadig berettiget til tilskud.

Kursustilskud
Du kan muligvis få tilskud til erhvervsrettet efteruddannelse, fx VEU-godtgørelse, befordringstilskud og kost og logi. Læs mere om kravene og mulighederne for tilskud på www.borger.dk.

Betalingsloven
Hvis du er omfattet af betalingsloven, skal kommunen/jobcenteret godkende din efteruddannelse. På Undervisningsministeriets hjemmeside, kan du se, hvem der er omfattet af betalingsloven.www.uvm.dk


Ledige
Du kan ikke selv tilmelde dig kurser på EfterUddannelse.dk, hvis du er ledig. Men du kan printe kursusbeskrivelsen og henvende dig til dit jobcenter med ønsker om efteruddannelse.

Ledige pladser
Hvis det kursus, du gerne vil tilmelde dig er fyldt op, kan du kontakte uddannelsesstedet for at blive skrevet på venteliste.

Lukket for tilmelding
Hvis du ikke kan tilmelde dig kan det være fordi kurset allerede er startet eller uddannelsesstedet har lukket for tilmelding. Du kan kontakte uddannelsesstedet eller søge efter et nyt kursus.
Gå til STIL's hjemmeside