null
null - null
Særlige adgangskrav til kurset:
Ingen
Hvad kan du efter at have fulgt dette kursus?
Vælg hold
Undervisningssted
Kviknummer
null
Startdato
04-07-20
Slutdato
04-07-20
Undervisningstidspunkt
-
Undervisningsform
 
Garantikursus
Nej
Min. deltagerantal
Ikke udfyldt af skolen
Tilmeldingsfrist
Samlet kursuspris:
0 kr.
*Kursister med videregående uddannelse skal betale fuld pris.
Kontakt
Hvis du vil tilmelde dig et enkelt fag, så henvend dig til uddannelsesstedet.